Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
  Katalog » Regulamin
Moje konto    
Kategorie
Gadżety reklamowe

Kontakt
Tel
34/ 320 49 51
GSM
609 740 334
Godziny działania sklepu
8:00 - 20:00
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Poleć nasz sklep
Podoba Ci się nasza oferta ? Poinformuj swoich znajomych o naszym sklepie jednym kliknięciem i skorzystaj z naszej promocji
Regulamin


REGULAMIN SKLEPU

§ 1. REGULAMIN WYCEN I ZAMÓWIEŃ


System wycen i zamówień, działający online pod adresem www.taniedruki.com.pl

oraz - zwany dalej Systemem,  prowadzony jest przez firmę Prograf Group Sp. z o.o., wpisaną do KRS pod numerem 0000303523, z siedzibą w Blachowni,  przy ul. Bema 4a, zwaną dalej Wykonawcą. 

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wykonawca wykonuje usługi na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem sieci Internet podmiotom biznesowym prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą i podmiotom nie prowadzącym działalność gospodarczą.
   
 2. Ceny usług obliczanych przez System są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) i są wyrażone w złotówkach.
   
 3. System umożliwia zmianę parametrów zamawianych towarów - nakładu, które mają decydujący wpływ na wartość towaru. Po zmianie parametrów wartość zamawianego towaru automatycznie i każdorazowo się przelicza.
 1. Faktura przesyłana jest na podany w trakcie rejestracji w Systemie adres e-mail Zamawiającego. Przesłanie dokumentu w ten sposób zobowiązuje zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego do jego wydrukowania i zaksięgowania (co jest zgodne z obowiązującymi przepisami). Na życzenie Zamawiającego faktura będzie wysłana pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres za dodatkową opłatą w wysokości 10,00zł.
   
 2. Do ewentualnej sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów dlatego realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
   
 3. W przypadku kontaktu telefonicznego Wykonawca informuje, iż posiada system rejestracji rozmów. W związku z tym wszystkie rozmowy mogą być przez niego rejestrowane i wykorzystane do realizacji zamówienia. Postanawia się, iż zapis rozmów nie będzie udostępniany osobom trzecim, a postanowienie to może uchylić tylko Sąd.
   
 4. W przypadku kiedy Zamawiający prześle plik z projektem graficznym, Wykonawca zobowiązuje się posługiwać nim wyłącznie w celu wykonania zamówienia dla Zamawiającego. Przesyłane przez Zamawiającego materiały nie mogą naruszać praw autorskich i majątkowych.
   
 5. W przypadku kiedy Zamawiający nie nabył praw majątkowych do projektu, nie może on wykorzystywać zarówno projektu jak i żadnych jego elementów mogących naruszać prawa autorskie lub majątkowe innych osób (np. znaki towarowe, handlowe i zdjęcia). W takim przypadku Zamawiający ma prawo do posługiwania się projektem w zakresie powielania materiału jaki otrzymał od Wykonawcy bez jego przeróbek.
   
 6. Uiszczenie opłaty za wykonanie projektu (opłata obliczana jest indywidualnie, po dostarczeniu materiałów przez Zamawiającego) nie jest równoznaczne z nabyciem praw majątkowych do tego projektu. Uiszczenie tej opłaty upoważnia Zamawiającego jedynie do powielania go na identycznych materiałach jakie otrzymał od Wykonawcy.
    
 7. Wykonanie projektu (na zamówienie), ewentualnie jego modyfikacja następuje po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaconej zaliczki. W przypadku wycofania się Zamawiającego z transakcji, Wykonawca ma prawo do zatrzymania stosownej kwoty, której wartość została określona , bądź której wartość np. w drodze negocjacji Zamawiający i Wykonawca umówili.
   
 8. Druki wykonuje się wg projektów przesłanych przez Zamawiającego lub wg projektów wykonanych przez Wykonawcę. W każdym przypadku Zamawiający otrzymuje wizualizację projektu do akceptacji. Zaakceptowanie projektu oznacza, że Zamawiający sprawdził go pod każdym kątem, w szczególności zgodności merytorycznej, gramatycznej oraz formy graficznej. W związku z tym akceptacja projektu oznacza też, że Zamawiający nie będzie wnosił żadnych roszczeń w przypadku stwierdzenia błędów, które można było na etapie akceptacji wykryć.
   
 9. Jeżeli Wykonawca wykona projekt na zlecenie Zamawiającego i Zamawiający zrezygnuje ze zlecenia, prawa majątkowe do projektu pozostają własnością Wykonawcy, a Zamawiający pokrywa jedynie koszt za  wykonanie projektu.
   
 10. W każdym zleceniu dopuszczamy 30 min. pracy grafika bez dodatkowych opłat. Do prac tych w szczególności zalicza się drobne poprawki jak zmiana czcionki, zmiana koloru elementów itp. Jednak w przypadku znaczącej zmiany koncepcji projektu lub potrzeby wykonania kilku graficznych projektów, prace zespołu graficznego będą wyceniane indywidualnie na zasadzie 1 godzina pracy stacji graficznej = 40,00 PLN + 23% VAT. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest podać szacunkową wartość dodatkowego kosztu wykonania projektu.
   

§ 3. ZAMÓWIENIE TOWARU, POTWIERDZENIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

 
 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
   
 2. System realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne bądź osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą.
   
 3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest:
  • prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia,
  • telefoniczne potwierdzenie złożenia zamówienia i/lub zapłata z góry - min. wymaganej zaliczki
  • w przypadku zamówienia towaru z projektem - potwierdzenia jego akceptacji
  • w przypadku zlecenia bez zamówienia wykonania projektu - przesłania stosownego pliku z projektem
    
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Systemie, wprowadzania nowych towarów do oferty Systemu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Systemu lub wprowadzania w nich zmian, jednak cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
   
 5. Warunki zamówienia określone są przez niniejszy regulamin oraz wybrane przez Zamawiającego parametry i rodzaj towaru określone w karcie produktu - mają charakter świadczeń umówionych zawieranych zgodnie z prawem polskim i są wiążące dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy. Warunki te przesyłane są na konto pocztowe określone przez Zamawiającego jako adres e-mail oraz na konto e-mail Wykonawcy - stanowią one podstawę umowy - zlecenia.
   
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków podanych przez System w trakcie składania zamówienia, a potwierdzonych mailem przesłanym na adres Zamawiającego.
   
 7. Umówione terminy biegną od następnego dnia daty akceptacji projektu graficznego lub od następnego dnia przekazania prawidłowych plików z projektem, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło jako ostatnie.
   
 8. Wszystkie terminy liczone w dniach nie uwzględniają dni wolnych od pracy, a w szczególności termin wykonania zamówienia oznacza wyłącznie liczbę dni roboczych.
    
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane w umówionym terminie, jednak w przypadku niedostępności części towarów lub surowców niezbędnych do wykonania zamówienia, Zamawiający zostanie o tym poinformowany. W takim przypadku Zamawiający ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie realizacji Zamówienia - wydłużenie czasu oczekiwania, zmiana specyfikacji zamówienia, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconych pieniędzy itp.
   
 10. Opcja przyspieszonego wykonania zamówienia dostępna jest wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Termin liczony jest od momentu zaksięgowania zaliczki lub przesłania gotowego projektu.
 1. Ze względu na charakter sprzedawanego towaru, który jest wykonywany pod indywidualne zamówienie Zamawiającego, może on wprowadzić zmiany bądź zrezygnować z zamówienia wyłącznie w porozumieniu z Wykonawcą i w akceptowalnym przez tego ostatniego terminie.
   
 2. W przypadku braku towaru w magazynie zastrzegamy sobie prawo do zwrotu pieniędzy i anulowania transakcji.
   
 3. Ewentualny zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi nie dłużej niż 7 dni po przesłaniu pisemnej rezygnacji ze złożonego zamówienia.
   
 4. Językiem zawarcia umowy - zlecenia jest język polski.
   
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zlecenia jest Sąd właściwy dla miejsca wykonania Zamówienia tj. siedziby Wykonawcy.

§ 4. ODBIÓR TOWARU

 
 1. Dostarczoną paczkę należy otworzyć w obecności kuriera!
   
 2. Przesyłka powinna być otworzona w taki sposób, by przy ewentualnej odmowie przyjęcia towaru, produkt mógł być bezpiecznie dostarczony do firmy.
   
 3. Wszelkie usterki zewnętrzne (pęknięcia, zadrapania, odpryski, itp.) jeśli występują, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE zapisać w protokole - reklamacyjnym.  

 

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI  

 1. Warunkiem przystąpienia Wykonawcy do realizacji złożonego przez Zamawiającego zamówienia jest wpłata stosownej zaliczki. 
 2. Warunkiem otrzymania przedłużonego terminu płatności jest długotrwała i dobrze przebiegająca współpraca.
   
 3. Urzędy i instytucje finansowane ze środków publicznych mają prawo do 30 dniowego terminu płatności bez konieczności dokonywania wpłaty zaliczki.
   
 4. Zapłata z góry bądź wpłata zaliczki może być dokonywana bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającego tj.: ING Bank Śląski 37 1050 1142 1000 0090 6244 7447

§ 6. REKLAMACJA

 
1. Zgłoszenie reklamacji należy wysłać na konto: info@taniedruki.com.pl z podaniem nr zamówienia i dokładnym opisem powodu.
2. Reklamacje można złożyć do 3 dni roboczych po zrealizowaniu zamówienia. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 7 dni roboczych od uzyskania wszystkich niezbędnych informacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie powiadomiony mailem.
3. Błędy w treści zleconego materiału nie podlegają reklamacji.
4.
Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji.
5. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zlceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Koszt dostarczenia zwrotu nakładu ponosi Klient.
6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.   
7. W przypadku uznania reklamacji reklamowanego nakładu zwrot nie może przekroczyć wartości fakturowanej.
8. W przypadku uznania reklamacji, realizujemy nieodpłatnie ponowne zamówienie reklamowanego produktu i ponosimy koszty dostarczenia do Klienta.
9. Informujemy, że mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze oraz wydrukach na ogólnodostępnych urządzeniach drukujących. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
10. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie mailowej na adres info@taniedruki.com.pl w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.
11. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt w całym nakładzie.
12. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę (uszkodzenie) powstałe podczas transportu.
13. Tolerancja błędu krajarki oraz sztancy może wynieść do 1 mm.
14. Przesyłki są pakowane w bezpieczne kartony, w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez usługi kurierskie. W tej kwestii wszelkie usterki zewnętrzne (wgnioty, pęknięcia, zadrapania, odpryski, itp.) jeśli występują, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE zapisać w protokole - reklamacyjnym, który posiada kurier. Informacja o braku konieczności spisywania takiego dokumentu, podawana niekiedy przez kurierów jest fałszywa i wynika z chęci uniknięcia odpowiedzialności za szkody dokonane podczas transportu.
 

§ 7. RABATY I PROMOCJE


 1. Wykonawca udziela, a system w wycenach automatycznie uwzględnia obniżki cen na wybrane produkty i świadczone usługi wg określonych poniżej zasad.
   
 2. PROMOCJA - produkty objęte akcją promocyjną oznaczone są etykietą PROMOCJA oraz przekreśloną ceną przed-promocyjną i obowiązującą ceną w promocji.
   
   

§ 8. PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE

 
 1. Modyfikowanie lub kopiowanie treści - zamieszczonych opracowań tekstowych oraz zdjęć na innych stronach jest zabronione.
   
 2. Wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe zamieszczonych zdjęć produktów oraz ich opisów są własnością Prograf Group Sp z o.o. a ich powielanie jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest chroniona prawem majątkowym i jemu pokrewnymi.
Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Przelewy24 online
Facebook
Promocje

Zobacz wszystkie
Informacje
Reklama
ginmet
1119337 wywołań od 16 maj 2013